Acasă

 
 
tofan
 
Cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin harul Său,
 
Asociaţia Creştina „Urim şi Tumim”, a fost înfiinţată să duca mai departe lucrarea de vestire a Evangheliei printre cei care se găsesc inchişi de două ori în închisoare: din pricina călcării legilor ţării şi în închisoarea păcatului. Urim şi Tumim, adică Lumină şi Desăvărşire, are ca scop, vestirea Evangheliei în închisori, iar mai apoi, Reabilitarea şi Reîntegrarea acestor oameni marginalizaţi şi lepădaţi de Societate. Credem că Dumnezeu ne va da tot ceea ce este necesar, pentru ca această lucrare să poată fi dusă la bun sfârşit.
 
Slăvit să fie Domnul!
 
title
title
 
Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus..” – Galateni 3:27-28